სიახლეები

2017 წლის თებერვალში შპს „ბათუმის საზღვაო ნავსადგურმა“ ( შემდგომში-ნავსადგური) დაიწყო ბათუმის ნავსადგურის აკვატორიაში და ფორვატერში ფსკერდამამღრმავებელი სამუშაოების წარმოება.


2017 წლისთებერვალში შპსბათუმის საზღვაონავსადგურმა" ( შემდგომში-ნავსადგური) დაიწყობათუმის ნავსადგურის აკვატორიაში დაფორვატერში  ფსკერდამამღრმავებელი სამუშაოების წარმოება.

ბოლოს,ფსკერდამამრღმავებელი სამშაოებიჩატარდა 37 წლისწინ. აღნიშნულის ამუშაოების წარმოებაბათუმის ნავსადგჰურის ადმინისტრაციას მისცემსსაშუალებად შეინარჩუნოს საპროექტო სიღრმეებიმრავალი წლეებისგანმავლობაშიგაზარდოსოპერაციული შესაძელებლობები  და უზრუნველყოს მომსახურების კონკურენტული უპირატესობები^

  •  ნავთობტერმინალის ნავმისადგომებზე «Aframax»  მსხვილტონაჟიანი ტიპის და სხვა ტიპის ტანკერები
  • ერთადერთი სანავმისადგომო პირობები საქართველოს მშრალი ტვირთების ტერმინალთა შორის «HANDYMAX» ტიპის ბალკერების მომსახურების გაწევისათვის;
  • მსხვილტვირთიანი საკონტეინერო გემები;
  • მსხვილტვირთიანი სამგზავრო საკრუიზო ლაინერები.

ფსკერდამამღრმავებელი სამუშაოების შესასრულებლად მოწვეულ იქნასპეციალიზირებული კომპანია,რომელსაც გააჩნიადაღრმავების ეფექტურიდა უსაფრთხომეთოდის გამოყენების დიდი გამოცდილება, ასევე კომპანიასგააჩნია სპეციალიზირებული გემები მაღალიტექნიკური გამომუშავებით

აღნიშნულისამუშაოს დასრულების შემდეგ, როც დაგეგმილია 2017 წლის პირველი კვარტლისბოლოსკენ, ბათუმისნავსადგური აიმაღლებსსაქართველოს სატრანსპორტო სტატუსს დაგადავა ახალხარისხიან დონეზე.

Рисунок удален отправителем.  porti sareklamo.siuj++++.mpgუკან