კომერციული წინადადებები მიიღება მხოლოდ რუსულ ენაზე ან თანდართული თარგმანით
ტენდერი

ფიჭური კავშირი (მომსახურება)

2015-05-15 / მიმდინარე ტენდერი

შპს „ბათუმის საზღვაო ნავსადგური"ფიჭური კავშირის ოპერატორებისაგან განსახილველად იღებს კომერციულ წინადადებებს მომსახურების შესახებ მომავალი 1 (ერთი) კალენდარული წლის განმავლობაში: 2015 წლის ივნისიდან 2016 წლის ივნისამდე. ნავსადგურში მოქმედი პროცედურების შესაბამისად, კომერციული წინადადებები მოწოდებულ უნდა იქნას შემდეგნაირად: -კომერციული წინადადება დაბეჭდილი უნდა იყოს საფირმო ბლანკზე, უნდა იყოს მითითებული წერილის ნომერი, თარიღი და თემა „ კომერციული წინადადება ფიჭური კავშირით მომსახურების შესახებ"   სრულად