ნავსადგურის სქემა
ნავსადგურის კოორდინატები: Lat. 41 39 N - Long. 41 38 E
 
გენერალური გეგმა 
 


 
 
 
ღია სასაწყობო ფართების სქემა