ნავსადგურის ფლოტი

ტიპი დასახელება სიმძლავრე და მოცულობა
ბუქსირი TAMARA I
3000 ც.ზ.
ბუქსირი TAMARA II
3000 ც.ზ.
ბუქსირი USHBA
2310 ც.ზ.
ბუქსირი K.KVACHANTIRADZE
1200 ც.ზ.
ბუქსირი GONIO
600 ც.ზ.
ბუქსირი/контовшик CAPTAIN PAGHAVA
680 ც.ზ.
სარეიდო კატარღა SKHALTA
300 ც.ზ.
ლიალური წყლების შემგროვებელი AISI
360 მ3
ნავთობნაგავშემგროვებელი FLORA
19 მ3
წყალმზიდი ბარჟა CHOROKHI
800 მ3
მცურავი ამწე CHERNOMORETS-9
100 ტონა
მყვინთავთა კატარღა MEDEA
სადგურის შემადგენლობაში 4 მყვინთავია.