სატვირთო ოპერაციების ნორმები
                      ტვირთის დასახელება გემის DWT (ტ.) მინიმალური(გადიდებული) ნორმა ტონნა/სუტკა.
ნაყარი ტვირთები (გემი – სარკინიგზო შემადგენლობა)
>10000<="" div="">
4500
მარცვლოვანნი (გემი – სარკინიგზო შემადგენლობა)
2500-7000
2500
მარცვლოვანნი (გემი – სარკინიგზო შემადგენლობა)
<2500
2000
მარცვლოვანნი (გემი – ავტომანქანა)
<3200
1500
მარცვლოვანნი (გემი – ავტომანქანა)
3200-7000
2000
ამონიუმის ნიტრატი ბიგ-ბეგებში (კომბინირებული)
<10000
2000
ამონიუმის ნიტრატი ბიგ-ბეგებში (კომბინირებული)
>10000<="" div="">
2500
ამონიუმის ნიტრატი (ბიგ-ბეგებში)
<10000
1500
ამონიუმის ნიტრატი (ბიგ-ბეგებში)
>10000<="" div="">
2500
მცენარეული ზეთები (გემი – ვაგონცისტერნა)
-
1500
მცენარეული ზეთები (გემი – ავტოცისტერნა)
-
1000
ტექნიკური ზეთი (მაღალი სიბლანტის) С-11, АК-15.
-
1300
ტექნიკური ზეთი (დაბალი სიბლანტის)
-
2000
მერქან-ბურბუშელოვანი ფილები, ლამინირებული ფურცლები (პაკეტირებული)
<3500
1500
ტვირთები კასრებში
<3500
500
კოპტონი (ავტომანქანა – გემი ან პირიქით)
-
1300
მზესუმზირას კოპტონი (გემი-ვაგონი)
-
1500
სოიოს კოპტონი (გემი – ვაგონი)
-
1000
ფოლადი რულონებში
-
1200
მზესუმზირა (გემი – ავტომანქანა)
-
1200
მილები კომბინირებული ვარინატით
<3500
500
ტვირთები ყუთებში (ЯО-30, ЯО-50)
<7000
350
ტვირთები ყუთებში (ЯО-250)
-
600
ტვირთები ტომარებში (М-30)
<7000
300
ტვირთები ტომარებში (М-30)
>7000<="" div="">
600
ტვირთები ტომარებში (М-50)
<7000
600
ტვირთები ტომარებში (М-50)
>7000<="" div="">
900
ტვირთები დიდ ტომარებში 1600 კგ.-მდე (გემი – დახურული სარკინიგზო შემადგენლობა/ავტომანქანა)
<7000
1200
ტვირთები დიდ ტომარებში 1600 კგ.-მდე (გემი – ღია სარკინიგზო შემადგენლობა/ავტომანქანა)
<7000
2500
პაკეტირებული ტვირთი (ადგილის წონა 2000 კგ.-მდე)
<3500
1000
დანაწევრებული ჯართი
-
500
დაპრესილი თივა ტუკებში
-
80
კოკსი, ნახშირი ნაყარი (ვაგონი-საწყობი-გემი)
<10000
2500
კოკსი, ნახშირი ნაყარი (ვაგონი-საწყობი-გემი)
>10000<="" div="">
4500
ხორბალი (გემი – ავტომანქანა)
3200-7000
2000
არმატურა
-
1000
მანგანუმი ნაყარი
>10000<="" div="">
5000
სოია ზვინული
>5000<="" div="">
2500
სოია ზვინული
<5000
4500
ერთგვაროვანი სილიკომარგანეცი
>5000<="" div="">
4500
არაერთგვაროვანი სილიკომარგანეცი
-
დგინდება გემის ყოველ შემოსვლაზე კლიენტის განცხადების შესაბამისად
სილიკომარგანეცი ნაყარი
<3000
1500
სილიკომარგანეცი ნაყარი
<5000
2000
სილიკომარგანეცი ბ/ბეგებში
<3000
1500
კოკსის თხილი (კაკლისებური კოკსი) ნაყარი
<10000
2000
კვარციტი ნაყარი
<10000
2000