სტატისტიკა

გადატვირთული მშრალი ტვირთების რაოდენობა ნავსადგურში 2010-2017 წწ. (ათ. ტონა)