სოციალური პროექტები

ბათუმის საზღვაო ნავსადგური აქტიურ მონაწილეობას იღებს რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში.

სოციალური მხარდაჭერა და სპონსორული დახმარება    2008-2016
სოციალური ხასიათის გადასახადები
1 265 000 $
სოციალური პროგრამები
3 800 000 $
სპონსორული (საქველმოქმედო) დახმარეება
724 000 $
სულ
5 789 000 $

ზემოაღნიშნულ ღონისძიებებში შედის დიდი სამამულო ომის ვეტერანებისათვის, პენსიონერებისათვის და ნავსადგურის ყოფილ თანამშრომლებისათვის, ბავშვთა სახლებისათვის, ახალგაზრდული სპორტული კლუბებისა და სექციებისათვის, ქალაქ ბათუმის მერიისათვის მატერიალური დახმარების გაწევა.

სამადლობელი წერილები

ფონდი "ივერიისა" - ტაძრის აშენება მახატის მთაზე.
მთავრობის დადგენილება